SezaM

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM „SEZAM” to organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół.

Jest członkiem wspierającym Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Misją SEZAMu jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli prowadzić godne życie.

Chorzy członkowie stowarzyszenia mogą korzystać z 1% podatku dochodowego wpływającego na ich indywidualne konta.

Witryna SEZAMu – sezamsm.pl