O Stowarzyszeniu

Szacuje się, że w Polsce na stwardnienie rozsiane choruje około 60 tysięcy osób, z czego niespełna 45 tysięcy jest zarejestrowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia. Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna – oznacza to, że komórki układu odpornościowego atakują zdrowe komórki innego układu w obrębie jednego organizmu. W przypadku SM celem ataku jest mielina, która osłania komórki nerwowe i ich wypustki. Skutkuje to m.in. zaburzeniami widzenia i słuchu, zaburzeniami ruchu, czucia i równowagi. Wczesne leczenie i rehabilitacja zapobiegają wyłączeniu chorego z życia publicznego i zawodowego, dlatego ważna jest pomoc osobom dotkniętym SM w zapewnianiu im dostępu do opieki medycznej, psychologicznej i materialnej.

„SezaM” nie jest fundacją, jest stowarzyszeniem, którego członkowie pracują charytatywnie. Fundusze, które udaje się zgromadzić, są przeznaczane na leczenie, rehabilitację oraz aktywizację podopiecznych Stowarzyszenia. „SezaM” współfinansuje turnusy rehabilitacyjne i lecznicze chorych, umożliwia bezpłatne konsultacje u lekarzy specjalistów i oferuje pomoc psychologiczną. Jednym z projektów Stowarzyszenia jest PATION w Gliwicach – specjalistyczne centrum rehabilitacyjne dla chorych neurologicznie, w którym już od roku prowadzona jest rehabilitacja.

Więcej informacji o SM i działaniach Stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej sezamsm.pl