Regulamin

II CHARYTATYWNY TRIATHLON REBELIANTA 08.07.2017

1. CEL ZAWODÓW
CEL GŁÓWNY
– Zebranie funduszy na rzecz Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SezaM”.
CELE SZCZEGÓŁOWE
– Popularyzacja triathlonu jako wszechstronnej formy ruchu.
– Promocja Gminy Ząbkowice Śląskie jako obszaru przyjaznego sportowcom.
– Promocja Gminy Paczków jako obszaru przyjaznego sportowcom.

2. ORGANIZATOR
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na SM „SezaM” – Gliwice

3. WSPARCIE ZAWODÓW
1. „REBELIA” – Browar Ząbkowice Śląskie
2. Burmistrz Miasta Ząbkowice Śląskie
3. Burmistrz Miasta Paczków
4. OSiR Ząbkowice Śląskie

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
– Zawody odbędą się 8 lipca 2017 r.
– Start zawodów odbędzie się nad Zalewem Paczkowskim, Paczków-Kozielno.
– Start o godzinie 10:00.
– Meta znajdować się będzie na stadionie miejskim w Ząbkowicach Śląskich, ul. Kusocińskiego.

5. TRASA
– Pływanie: dystans ok. 1 km.
– Rower: dystans ok. 40 km.
– Bieg: dystans ok. 10 km.

6. PROGRAM ZAWODÓW
8:00-9:50
Miejsce: Zalew Paczkowski, Paczków-Kozielno.
Weryfikacja startujących na starcie i przygotowanie sprzętu w T1.
Przyjmowanie oznaczonych worków ze sprzętem do T2. Możliwość pozostawienia depozytu, który będzie do odebrania na mecie. Worki dostępne podczas weryfikacji.

9:00
Miejsce: Zalew Paczkowski, Paczków-Kozielno.
Odprawa techniczna zawodników.

10:00 – Start
Miejsce: Zalew Paczkowski, Paczków-Kozielno.
Przed etapem kolarskim, rzeczy pozostawione w T1 prosimy umieszczać w oznaczonych numerem workach. Po opuszczeniu strefy zmian T1 przez ostatniego zawodnika, rzeczy zostaną zebrane i przewiezione na metę. Do odebrania rzeczy należy stawić się osobiście.

11:00
Miejsce: Ząbkowice Śląskie (Stadion OSiR).
Piknik rodzinny, zbiórka nakrętek, loteria upominków.

13:45
Zamknięcie trasy zawodów. Wydawanie rowerów ze strefy zmian.

14:00
Miejsce: Ząbkowice Śląskie (Stadion OSiR).
Dekoracja zawodników, losowanie upominków i zakończenie zawodów.

7. UCZESTNICTWO
– Prawo do otrzymania tytułu Rebelianta otrzymają wszyscy, którzy:
1. poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie zapisy.mktime.pl,
2. dokonają wpłaty na konto Śląskiego Stowarzyszenia Chorych na SM „SezaM”.
– Udział w zawodach jest dobrowolny.
– Udział w zawodach mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.
– Wpłaty nie podlegają zwrotom.
– Apelujemy o udzielanie pomocy na trasie o ile zajdzie taka potrzebna.
– Ścigamy się charytatywnie, dla zabawy, według zasad fair-play.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wypadki, obrażenia, uszczerbki na zdrowiu poniesione podczas udziału w triathlonie.
– Nie zapewniamy ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesionych obrażeń, poniesionej śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem czy obecnością w triathlonie. Uczestnikom doradza się, jeśli uznają za konieczne, wykupienie indywidualnego ubezpieczenia.
– Kask na trasę rowerową jest obowiązkowy.

8.WPISOWE
OPŁATA STARTOWA
Jest to start charytatywny, „wpisowym” jest dowolna kwota (którą zawodnik uzna za słuszną) wpłacona na konto Stowarzyszenia „SezaM” (szczegółowe dane można znaleźć na stronie www.sezamsm.pl).
Nr konta „SezaM”: 09 1050 1298 1000 0023 1409 9488
W tytule przelewu należy wpisać „Triathlon Rebelianta 2017” oraz imię i nazwisko startującego.
DODATKOWE KOSZTY
Koszty związane z dojazdem, noclegiem, wyżywieniem są po stronie uczestnika.

9. ZGŁOSZENIA
– Termin przesyłania zgłoszeń: do 7 lipca 2017 r.
– Potwierdzeniem poprawnego zgłoszenia jest pojawienie się nazwiska na liście startowej zawodów na stronie zapisy.mktime.pl.
– Zgłoszenia przyjmowane będą również w biurze zawodów w dniu startu – warunkiem uczestnictwa będzie okazanie dowodu wpłaty na konto Stowarzyszenia „SezaM”, wpis na liście startowej i podpisanie oświadczenia.
– Do udziału w zawodach można zgłaszać sztafety. Każda osoba ze sztafety dokonuje osobnej wpłaty na konto Stowarzyszenia. W tytule przelewu należy wpisać „Triathlon Rebelianta 2017” + nazwę sztafety + imię i nazwisko zawodnika + dyscyplina, w której startuje.
– Limit zawodników – 150 osób.

10. KLASYFIKACJA
OPEN mężczyźni
OPEN kobiety
OPEN sztafety

11. NAGRODY
– Za miejsca I-III medale lub puchary oraz pamiątkowe gadżety.
– Po zawodach, wśród wszystkich uczestników triathlonu, rozlosowane zostaną drobne upominki.

12. DODATKOWE INFORMACJE
– Start odbędzie się niezależnie od pogody, chyba że warunki pogodowe będą zagrażać życiu lub zdrowiu startujących.
– Punkty odżywiania przewidziane na trasie triathlonu: jeden na etapie kolarskim, dwa na etapie biegowym.
– Pakiety startowe zawierają zwrotny chip do pomiaru czasu, numer startowy, naklejki na rower i kask, worki oznaczone: T1, T2, DEPOZYT, upominki.
– Wsparcie indywidualne, wyżywienie i wyposażenie na trasie – w zakresie zawodników.
– Jazda na rowerze oraz bieg będą się odbywać przy ruchu otwartym, dlatego obowiązkowe jest przestrzeganie zasad ruchu drogowego.
– Etap kolarski wymaga posiadania założonego i zapiętego kasku rowerowego.
– Do startu dopuszczone są wszystkie typy rowerów.
– Organizator zapewnia transport zawodników po zakończeniu zawodów na miejsce startu.
– Wydarzenie ma charakter towarzyski, społecznościowy i w założeniu ma służyć dobrej zabawie.